X סגירה
 

התאמת טכנולוגיה מסייעת

המושג התאמת טכנולוגיה מסייעת מתייחס לתהליך בו איש מקצוע מומחה, מאבחן ועוזר בבחירת הטכנולוגיה המתאימה ללקוח, מתוך מגוון של אביזרי עזר, אביזרים מותאמים, אביזרי שיקום וניידות, אביזרי תקשורת וכד'. המיועדים לאנשים עם מיגבלות. 

טכנולוגיה מסייעת מאפשרת לאדם עם המוגבלות לבצע מטלה שבלעדיה הוא לא היה מסוגל לבצע. טכנולוגיה מסייעת הופכת את ביצוע המטלה לקלה ובטיחותית יותר עבור האדם עם המוגבלות. 

לטכנולוגיה מסייעת היכולת לצמצם את הפער בין יכולותיו של האדם לבין דרישות הסביבה, כתוצאה מכך גדלה האפשרות של האדם עם המוגבלות  להשאר במסגרת הסביבה הקיימת.  

נותן השירות חייב להיות בעל מקצוע פרה רפואי שעבר הכשרה והוסמך על ידי משרד הבריאות לתת את השירות.

דגנית כץ במסגרת הכשרתה, הינה מורשית משרד הבריאות בהתאמה של טכנולוגיה מסייעת למוגבלים בניידות וכסאות גלגלים ממונעים.

השירות יכלול התאמה של כסאות גלגלים, כסאות רחצה, מכשירי עזר למעברים לדוג'  מנוף, מיטות סיעודיות, כריות ומזרונים למניעת פצעי לחץ. 

זחלילים ומטפסי מדרגות לפתרון בעיות נגישות בתוך הבית ובחוץ. 

השירות ניתן במסגרת סל הבריאות מטעם קופות החולים ואינו כרוך בתשלום. 

השירות מבוצע בבית הלקוח.