X סגירה
 

חזון נקודה אופטימית

הזכות לקבל שיקום

במהלך 32 שנות עבודתי בתחום השיקום, הייתי נוכחת למאות רבות של סיפורים אישיים וקשיים של אנשים הנמצאים בתהליך שיקומי. אני מאמינה שלכל אדם תהיה פגיעתו קלה כקשה, יש את הזכות לקבל שיקום אופטימלי שיאפשר למצות את מקסימום הפוטנציאל הקיים בו. 

חזון נקודה אופטימית

שנות עבודתי בניהול תחום הריפוי בעיסוק באזור חדרה ונתניה הביאו אותי להכרה כי יש ביכולתי להקל רבות על מטופלים הזקוקים לשיקום באמצעות ריפוי בעיסוק. 
תהליך שיקום אופטימלי  מעניק עתיד אופטימי לאנשים שבעבר נאלצו לוותר על עצמאות ועל חיים מלאים, בשל מוגבלויות שונות. 

הקמת מכונים לריפוי בעיסוק פיזיקלי במקומות בהם לא קיים שירות ציבורי - מאפשר למי שזקוק לטיפול בריפוי בעיסוק לקבל טיפול איכותי, מקצועי וזמין.

והתשלום - באמצעות טופס התחייבות מקופת החולים.